STRUČNI SASTANCI

Za dogovor u vezi sa terminima i uslovima organizovanja stručnih sastanaka, kontaktirajte nas na telefon 062.80.25.928.

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji konzumiranja duvana, stručni sastanak prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova o konzumiranju duvana i sagledavanje uticaja konzumiranja duvana na zdravlje iz različitih perspektiva, značaj navika za zdravlje, sagledavanje i analiza sistematske procene; ukazivanje na značaj individualnih potencijala i mogućnosti zdravstvenih radnika u zdravstveno-vaspitnom radu i uticaju savremenih istraživanja u datim oblastima; ostvarivanje ciljeva za zdravlje i značaj podrške okruženja.
Broj bodova: 2 boda
Broj akreditacije: D-1-960/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-2275/2018-01, julska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do: 21.08.2019. godine
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: nije ograničen, u skladu sa uslovima prostora za realizaciju

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji alkoholizma, stručni sastanak prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova o konzumiranju alkohola i sagledavanje uticaja alkoholizma na zdravlje iz različitih perspektiva, značaj navika za zdravlje, sagledavanje i analiza sistematske procene; ukazivanje na značaj individualnih potencijala i mogućnosti zdravstvenih radnika u zdravstveno-vaspitnom radu i uticaju savremenih istraživanja u datim oblastima; ostvarivanje ciljeva za zdravlje i značaj podrške okruženja.
Broj bodova: 2 boda
Broj akreditacije: D-1-961/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-2275/2018-01, julska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do: 21.08.2019. godine
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: nije ograničen, u skladu sa uslovima prostora za realizaciju

S poštovanjem, KEDU
Dobro došli!