O NAMA

Poštovane kolege,

Srdačno vas pozdravljamo!
S ponosom vam predstavljamo odbore i timove Kuće kontinuirane edukacije, KEDU!

KEDU je udruženje stručnjaka iz različitih oblasti medicine, metodike i informacione tehnologije. Osnovano je 2017. godine. Naši ciljevi su osnaživanje zdravlja kao najveće vrednosti u društvu, lično i profesionalno usavršavanje zdravstvenih radnika, jačanje zdravstvenih kompanija i obezbeđivanje kontinuirane edukacije u zdravstvu.

Članovi Naučnog i Organizacionog odbora KEDU imaju iskustvo u organizaciji i realizaciji akreditovanih programa od Zdravstvenog saveta Srbije u prethodnim godinama akreditacije.


ORGANIZACIONI ODBOR Medicinskog projekta KEDU:
 • prof. Olja Bogdanović
  • master profesor predmetne nastave, diplomirana medicinska sestra
  • osnivač i predsednik udruženja KEDU, direktor Medicinskog projekta KEDU
 • dr Sandra Bogdanović
  • diplomirani doktor stomatologije
  • podpredsednik UO i udruženja KEDU, direktor Naučnog odbora Medicinskog projekta KEDU

PREDSEDNIK NAUČNOG ODBORA Medicinskog projekta KEDU:
 • Prim. dr sc. med. Slađana Pavić
  • specijalista za infektivne i tropske bolesti
  • načelnik infektivnog odeljenja Opšte bolnice u Užicu

PREDSEDNIK TIMA ZA RECENZIJU Medicinskog projekta KEDU:
 • Ass dr sc. med. Dejan Pilčević
  • specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije
  • asistent predmeta Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane
  • načelnik Odeljenja za peritoneumsku dijalizu Klinike za nefrologiju VMA

S poštovanjem, KEDU
Dobro došli!