NAUČNI ODBOR KEDU

Naučni odbor Medicinskog projekta KEDU formiran iz Tima za recenziju KEDU, Tima autora programa KE KEDU i Tima stručnih savetnika KEDU čine istaknuti stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti medicine, zdravstvene nege i metodike. Autorizovani programi KE KEDU su recenzirani prema važećem Pravilniku o sprovođenju KE ZSS i internim dokumentima KEDU udruženja i akreditovani su od Zdravstvenog saveta Srbije.


PREDSEDNIK NAUČNOG ODBORA MEDICINSKOG PROJEKTA KEDU
 • Prim. dr sc. med. Slađana Pavić
  • specijalista za infektivne i tropske bolesti
  • načelnik infektivnog odeljenja Opšte bolnice u Užicu

TIM ZA RECENZIJU KEDU
 1. Predsednik Tima za recenziju, Ass dr sc. med. Dejan Pilčević
  • specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije
  • asistent predmeta Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane
  • načelnik Odeljenja za peritoneumsku dijalizu Klinike za nefrologiju VMA
 2. Dr Zora Topalović
  • specijalista opšte medicine
  • Dom zdravlja, Užice
 3. Dr Dragan Pavlović
  • specijalista pedijatrije
  • Dom zdravlja, Užice
 4. Anđelka Vasilić
  • diplomirani farmaceut, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite
  • Apotekarska ustanova, Užice
 5. Rada Milić
  • strukovna medicinska sestra, specijalista kliničke nege
  • glavna sestra Opšte bolnice, Užice
 6. Ivan Mamić
  • strukovni medicinski tehničar
  • profesor zdravstvene nege, Medicinska škola, Užice

PROŠIRENI TIM ZA RECENZIJU
 1. Dr Vesna Pavlović
  • specijalista rendgenologije
  • Dom zdravlja, Užice

TIM AUTORA PROGRAMA KE KEDU
 1. Dr Aleksandar Ostojić
  • specijalista oralne hirurgije
  • Dom zdravlja, Užice
 2. Biljana Kostić
  • strukovna medicinska sestra
  • profesor zdravstvene nege, Medicinska škola, Užice
 3. Boban Nedić
  • viši fizioterapeut
  • profesor grupe stručnih predmeta, smer fizioterapeutski tehničar, Medicinska škola, Užice
 4. Danijela Minić
  • stomatološka sestra, asistent
  • Specijalistička stomatološka ordinacija Pavlović Slavica PR
 5. Irena Petronijević
  • diplomirana medicinska sestra
  • profesor zdravstvene nege, Medicinska škola, Užice
 6. Ivana Bojović
  • psiholog
  • doktorant na odeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
  • zamenik direktora, Medicinska škola, Užice
 7. Mr ph Jelena Vasiljević
  • magistar farmacije, specijalista farmakoterapije u farmaceutskoj praksi
  • profesor farmaceutske grupe predmeta, Medicinska škola, Užice
 8. Мarija Gajić Đuričić
  • autorska prava za Anđeliju Đuričić
 9. Dr Milanka Zarić
  • specijalista ginekologije i akušerstva
  • vlasnik Specijalističke ginekološke ordinacije Gino M, Užice
 10. Milica Mitrović
  • viša medicinska sestra
  • profesor zdravstvene nege u penziji (Medicinska škola), Užice
 11. Dr Miloš Gluščević
  • specijalizant oralne hirurgije
  • Dom zdravlja, Užice
 12. Dr Nataša Vidić
  • specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog
  • Dom zdravlja, Užice
 13. Olja Bogdanović
  • master profesor predmetne nastave, diplomirana medicinska sestra
  • osnivač i predsednik udruženja KEDU, direktor Medicinskog projekta KEDU
 14. Dr Slavica Pavlović
  • specijalista stomatološke protetike
  • vlasnik Specijalističke stomatološke ordinacije Slavica Pavlović PR
 15. Slobodan Simeunović
  • strukovni radiolog
  • Ordinacija Novi osmeh, Užice
 16. Dr Vesna Brašanac
  • doktor medicine
  • profesor medicinske grupe predmeta, Medicinska škola, Užice
 17. Vesna Ivanović
  • viša medicinska sestra
  • infektivno odeljenje, Opšta bolnica, Užice
 18. Zoran Filipović
  • viši laboratorijski tehničar
  • glavni tehničar službe biohemijske laboratorije, Opšta bolnica, Užice
 19. Dr Zorica Anđelić
  • specijalista dečije i preventivne stomatologije
  • Dom zdravlja, Užice