KONTAKT PODACI

 • Kuća kontinuirane edukacije KEDU
  • Adresa: Majdanska 16, 31000 Užice
  • PIB: 109990737
  • MB: 28227892
  • Tekući račun: 205-244415-66 Komercijalna banka AD
 • Telefoni:
  • Tehnička podrška: 060.04.19.969  
  • Stručna podrška: 062.80.25.928
 • e-mail:
  • office@kedu.rs
 • Web adresa:
  • www.kedu.rs