KAKO FUNKCIONIŠE KEDU EDUKACIJA

Svaki zdravstveni radnik može postati član udruženja KEDU. Učlanjenjem u Udruženje obezbeđujete edukaciju i bodove za licenciranje.

Postoje dva načina edukacije:

 1. Prisustvo na kursevima i stručnim sastancima, po pozivu i organizovano, u Vašem gradu ili ustanovi. Plaćanjem godišnje članarine obezbeđujete učešće u istim. Potrebno je da organizator KE Vaše zdravstvene ustanove kontaktira stručnu službu KEDU radi dogovora.
 2. Drugi način edukacije je, upravo ovde, na portalu KEDU, izradom odabranih i odgovarajućih elektronskih testova.

Registracija i uplata članarine - on-line edukacija

Učlanjenjem u udruženje, posle registrovanja na portalu KEDU i uplatom godišnje članarine u iznosu od 2.500 din, stičete pravo za polaganje svih akreditovanih testova za Vaš profil.

Kada registrujemo uplatu godišnje članarine, najkasnije u roku od 24 sata, imate na raspolaganju sve trenutno dostupne kurseve. Tokom perioda članstva možete, pored trenutno dostupnih da pohađate i novo akreditovane programe KE.

Ukoliko želite da pristupite sistemu pre nego što registrujemo Vašu uplatu članarine dan nakon uplate, pošaljite nam sliku uplatnice na mail office@kedu.rs ili viberom na broj 060.04.19.969.

Da biste pristupili online testovima, pored uplate članarine potrebno je da se REGISTRUJETE na portalu nakon čega dobijate Vaše parametre za pristup testovima.

Kada postanete član, moći ćete 365 dana u bilo koje vreme da pristupite rešavanju testova. Potreban Vam je računar i konekcija na internet. Testovima takođe možete pristupati i sa mobilnog telefona.


Rešavanje testa i dobijanje bodova

Odaberite željeni test i sledite KORAKE:

 1. O akreditovanom programu
  • informišite se o testu
 2. Obavezna literatura
  • preuzmite edukativni materijal u PDF formatu
 3. Polaganje testa
  • pokrenite testiranje i odgovaranje na pitanja; izaberite tačan odgovor i obaveštenje o tome da li ste tačno odgovorili, klikom na Proveri; u prilogu tačnog odgovora su i dodatna objašnjenja
 4. Popunite upitnik
  • obavezno popunite evaluacioni upitnik i tako ocenite proces testiranja skalom od 1 do 5
 5. Potvrda o položenom programu
  • potvrdu/serifikat o pohađanju programa ne čekate jer možete da je sačuvate na svom računaru posle uspešno rešenog testa i popunjavanja upitnika/evaluacije

VAŽNE NAPOMENE: Potrebno je da poštujemo Pravilnike KE ZSS!

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, Službeni glasnik RS, 3/2016
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika, "Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015)

 • U toku jednog dana dozvoljeno je rešavanje najviše dva različita testa!
 • Broj bodova u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od 10!
 • Prilikom odabira testa vodite računa o ciljnoj grupi za koju je test akreditovan!
 • Test ste položili ukoliko tačno odgovorite na 60% pitanja!
 • Jednom mesečno, do 15. u mesecu, za prethodni mesec realizacije KE, KEDU prosleđuje izveštaj o ostvarenim bodovima odgovarajućim Komorama, da bi se u bazama istih evidentirali.

Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti telefonom na 062.80.25.928 radnim danima od 08-20 časova ili mailom na office@kedu.rs.


Uvek sa Vama Vaš KEDU