Cilj akreditovanog programa: prikaz principa izbora antihipertenziva; prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva; objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-826/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno