Cilj akreditovanog programa: prikaz principa izbora antihipertenziva; prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva; objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-584/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: hormonska kontracepcija danas; sticanje znanja o kombinovanoj, progestinskoj i urgentnoj kontracepciji i hormonskoj kontracepciji; informisanje o najnovijim metodama hormonske kontracepcije; pružanje podrške zdravstvenim radnicima u prenošenju pravih i savremenih informacija pacijentkinjama o primeni hormonske kontracepcije; usvajanje veština pri primeni različitih metoda kontracepcije.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre i farmaceutski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-583/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno