Cilj akreditovanog programa: akcentovanje značaja PAP testa u prevenciji CA PVU; uloga ginekološko-akušerske sestre u proceduri PAP testa u prevenciji CA PVU; informisanje o najnovijim statistikama; pružanje podrške pacijentkinjama putem zdravstveno-vaspitnog rada, kao i psihičke podrške; usvajanje specifičnih i praktičnih veština pri PAP testu u prevenciji CA PVU; značaj timskog rada.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre)
Broj akreditacije KE: D-1-585/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno