Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o istorijskom razvoju masaže, pojmu i podeli masaže, dejstvu masaže na organizam, indikacijama i kontraindikacijama za primenu masaže; sticanje znanja o značaju i dejstvu osnovnih masažnih hvatova međuhvatova; sticanje znanja o izvođenju manuelne masaže tela; osposobljavanje učenika za izvođenje manuelne masaže tela (parcijalne i opšte); sticanje znanja o fiziološkom dejstvu limfe i o ulozi limfe i limfotoka, indikacijama i kontraindikacijama za izvođenje limfne drenaže; sticanje znanja o sportskoj masaži, mioterapiji, aromaterapiji, refleksoterapiji i šiatsu masaži.
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: fizioterapeuti)
Broj akreditacije KE: D-1-592/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 2 boda
Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno