Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-591/19
Akreditacija važi do: 19.05.2020.
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno