Cilj akreditovanog programa: sticanje i proširivanje znanja i veština o pripremi kašike i otisnog materijala za realizaciju otiska za zubne fiksne nadoknade; edukovanje stomatološke sestre za što precizniju pripremu otisnog materijala; timski rad.
Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: stomatološke sestre)
Broj akreditacije KE: D-1-588/19
Akreditacija važi do: 19.05.2020.
Broj bodova: 2 boda
Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno