Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-824/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje nenasilne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-821/20
Akreditacija važi do: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno