Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-587/19
Akreditacija važi do: 19.05.2020.
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje nenasilne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-418/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu stresa uopšte, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima stresa; samoprocena doživljenog stresa; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-417/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o neverbalnoj komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje neverbalne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-416/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: definisanje pojma uspeha; usmeravanje planova u konkretne rezultate; definisanje ciljeva ka ostvarivosti; osvešćivanje činjenice da misli, ubeđenja i iskustva utiču na naš život; usvajanje tehnika samopouzdanja; usvajanje tehnika upravljanja vremenom; kreiranje tehnika ličnog i profesionalnog uspeha.
Ciljna grupa: lekari, biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-415/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o fiziologiji osmeha, važnosti pozitivizacije, kako u timskom radu zdravstvenih radnika, tako i u oporavku pacijenata; pojačavanje svesti o tome zašto nam je sve smeh potreban; prevazilaženje uzroka stresa i izbegavanje njegovih posledica; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština pozitivizacije koje mogu uticati na povećanje poslovne efikasnosti.
Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-414/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno