Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi sa posebnim osvrtom na respiratorni sistem; pružanje podrške i preventivno delovanje zdravstvenih radnika kroz edukaciju kako zdrave populacije tako i akutno i hronično obolelih; edukacija o posledicama akutnog i hroničnog izlaganja različitim vrstama zagađivača.
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-827/20
Akreditacija važi do: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno