Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o epidemiološkim podacima vezanim za Lajmsku bolest (uzročniku, načinu prenosa, prevalenci i incidenci bolesti); upoznavanje učesnika sa simptomima i znacima Lajmske bolesti; upoznavanje sa načinima dijagnostikovanja Borelije burgdoferi; sticanje znanja o načinu lečenja Lajmske bolesti; upoznavanje sa merama prevencije za Lajmsku bolest.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-828/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno