Cilj akreditovanog programa: upoznavanje i podsećanje laboratorijskih tehničara na mogućnost preanalitičkih grešaka kao i pravilnog načina pripreme uzorka za laboratorijska ispitivanja, tehnike određivanja tumorskih markera; upoznavanje laboratorijskih tehničara i svih profila zdravstvenih radnika sa osnovim značajem tumorskih markera, odgovorom koji mogu da daju rezultati tumorskih markera i značaj ranog otkrivanja bolesti; značaj odgovornosti laboratorije na izdavanju tačnog rezultata; upoznavanje polaznika testa sa načinima lečenja kancera u okviru zvanične medicine koje se odvija uz primenu tri metode.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-823/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na zadatke hematologije, principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-820/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: usvajanje znanja o različitim metodama laboratorijske dijagnostike anemija; usvajanje znanja o aktuelnim laboratorijskim dijagnostikama anemije; bolje razumevanje procedura i specifičnosti laboratorijske dijagnostike anemije; postizanje bolje tehnike laboratorijske dijagnostike anemija.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
Broj akreditacije KE: D-1-819/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno