Dostupni programi

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o emocionalnoj inteligenciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je EI potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje EI i socijalne inteligencijei postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-711/21
  Akreditacija važi do: 15.11.2022. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-709/21
  Akreditacija važi do: 15.11.2022. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-713/21
  Akreditacija važi do: 15.11.2022. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: hormonska kontracepcija danas; sticanje znanja o kombinovanoj, progestinskoj i urgentnoj kontracepciji i hormonskoj kontracepciji; informisanje o najnovijim metodama hormonske kontracepcije; pružanje podrške zdravstvenim radnicima u prenošenju pravih i savremenih informacija pacijentkinjama o primeni hormonske kontracepcije; usvajanje veština pri primeni različitih metoda kontracepcije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari i ginekološko akušerske sestre)
  Broj akreditacije KE: D-1-712/21
  Akreditacija važi do: 15.11.2022. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: usvajanje znanja o različitim metodama laboratorijske dijagnostike anemija; usvajanje znanja o aktuelnim laboratorijskim dijagnostikama anemije; bolje razumevanje procedura i specifičnosti laboratorijske dijagnostike anemije; postizanje bolje tehnike laboratorijske dijagnostike anemija.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-710/21
  Akreditacija važi do: 15.11.2022. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno